Naša lokacija


Sarajevo (Veleprodaja)

Sarajevo (Veleprodaja)

Dalmatinska 4, 71000 Sarajevo
Tel.: +387 33 226 223
Fax.: +387 33 226 223

E-mail:

WEB: