Uvjeti korištenjaZahvaljujemo na korištenju web-mjesta www. garmin.com.hr (ovo "Web-mjesto"). Web-mjesto je u vlasništvu tvrtke Navigo Sistem d.o.o. ("Tvrtka") koja njime upravlja i održava ga. Na ovoj se stranici nalaze Uvjeti i odredbe ("Uvjeti" ili "Ugovor") pod kojima možete koristiti ovo Web-mjesto. Pažljivo pročitajte ovu stranicu. Pristupanjem Web-mjestu i njegovim korištenjem prihvaćate i pristajete na ove Uvjete, bez ograničenja. Ako ne prihvaćate bilo koji od ovdje navedenih Uvjeta, nemojte koristiti Web-mjesto. Tvrtka može, prema vlastitom nahođenju, u bilo koje vrijeme izmijeniti ili revidirati ove Uvjete, ažuriranjem ovog sadržaja. Te vas izmjene i revizije obvezuju i stoga biste povremeno trebali posjećivati ovu stranicu i pregledati Uvjete.

Korištenje Materijala

Tvrtka vam daje dopuštenje za pregled i preuzimanje jedne kopije materijala s Web-mjesta isključivo za osobnu, nekomercijalnu upotrebu. Na korištenje određenih softvera i drugih sadržaja koji se nalaze na Web-mjestu mogu se primjenjivati određena pravila. Sva takva posebna pravila navedena su na ovom Web-mjestu i posredno uključena u ovaj Ugovor. Bez prethodnog pisanog dopuštenja Tvrtke ne smijete koristiti tehnologiju "zrcaljenja" bilo kojeg materijala s ovog Web-mjesta na bilo koji drugi poslužitelj.
Sadržaji ovog Web-mjesta, poput teksta, grafika, slika, audiosadržaja, videozapisa i drugih materijala, kao i nazivi domena, natpisi, organizacija i osjećaj koji korisnik ima prilikom korištenja ovog Web-mjesta (zajedno, "Materijali"), zaštićeni su zakonima o autorskim pravima, zaštitnim znakovima i drugim srodnim zakonima, a posjeduje ih i kontrolira Tvrtka ili treće strane koje su svoje Materijale ustupile Tvrtki u okviru licence. Neovlašteno korištenje Materijala može dovesti do povrede autorskih prava, trgovačkih znakova i drugih zakona. Na svim kopijama Materijala koje stvarate morate zadržati napomene o autorskim pravima i drugim pravima vlasništva koje se nalaze na originalnom Materijalu. Bez prethodnog pisanog dopuštenja Tvrtke materijal ne smijete prodavati niti mijenjati, kao ni reproducirati, prikazivati, javno izvoditi, distribuirati ili na bilo koji drugi način koristiti Materijal za bilo koju javnu ili poslovnu svrhu. Zabranjeno je korištenje Materijala na bilo kojem drugom Web-mjestu ili u umreženim računalnim okruženjima za bilo koju svrhu, bez izričitog pisanog dopuštenja Tvrtke. Trgovački znakovi, logotipi i oznake usluga ("Oznake") prikazani na Web-mjestu u vlasništvu su Tvrtke ili trećih strana. Zabranjeno je korištenje tih Oznaka bez izričitog pisanog dopuštenja Tvrtke ili treće strane. Želite li informacije o dobivanju dopuštenja od tvrtke Garmin za korištenje Materijala na svojem web-mjestu, obratite se na adresu e-pošte gps@navigo-sistem.hr
Prekršite li bilo koji od ovih Uvjeta, dopuštenje za korištenje Materijala automatski se prekida i bez odgode morate uništiti sve kopije Materijala koje ste načinili.

Biblioteka Tvrtke

U Materijalima se mogu nalaziti netočnosti ili tipografske pogreške. Tvrtka ne daje nikakve izjave o točnosti, pouzdanosti, potpunosti ili pravovremenosti Materijala ili o rezultatima koji se mogu ostvariti korištenjem Web-mjesta i Materijala. Web-mjesto i Materijale koristite na vlastiti rizik. Na Web-mjesto se povremeno unose promjene koje se mogu unositi u bilo koje vrijeme. Neke Materijale na Web-mjestu isporučuju vanjski davatelji, a Tvrtka ne snosi odgovornost za bilo kakve Materijale dobivene od vanjskih davatelja. TVRTKA NE JAMČI DA ĆE WEB-MJESTO RADITI BEZ POGREŠAKA NITI DA OVO WEB-MJESTO ILI NJEGOV POSLUŢITELJ NEĆE SADRŽAVATI RAČUNALNE VIRUSE ILI DRUGE ŠTETNE SADRŽAJE. DOVEDE LI VAŠE KORIŠTENJE WEB-MJESTA ILI MATERIJALA DO POTREBE ZA POPRAVKOM ILI ZAMJENOM OPREME, ILI GUBITKOM PODATAKA, TVRTKA NEĆE SNOSITI ODGOVORNOST ZA TE TROŠKOVE. WEB-MJESTO I MATERIJALI STAVLJAJU SE NA RASPOLAGANJE 'KAKVI JESU', BEZ IKAKVOG JAMSTVA. U NAJVEĆEM OKVIRU KOJI DOPUŠTA ZAKON, TVRTKA I NJEZINE PODRUŢNICE NE PRIHVAĆAJU NIKAKVA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA JAMSTVO POGODNOSTI ZA TRŽIŠTE, JAMSTVO POŠTIVANJA PRAVA VLASNIŠTVA ILI PRAVA TREĆIH STRANA, KAO I JAMSTVO PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU. TVRTKA I NJEZINI DOBAVLJAČI NE DAJU NIKAKVA JAMSTVA ZA TOČNOST, POUZDANOST, POTPUNOST ILI PRAVOVREMENOST MATERIJALA, USLUGA, TEKSTA SOFTVERA, GRAFIKA I POVEZNICA.

Odricanje odgovornosti za određene štete

TVRTKA, NJEZINI DOBAVLJAČI ILI TREĆE STRANE SPOMENUTE NA OVOM WEB-MJESTU NI U KOJEM SLUČAJU NEĆE SNOSITI ODGOVORNOST ZA BILO KAKVE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA NEIZRAVNE, POSEBNE I POSLJEDIČNE ŠTETE, GUBITAK PROFITA ILI ŠTETE PROIZAŠLE IZ GUBITKA PODATAKA ILI PREKIDA U POSLOVANJU) KOJE SU REZULTAT KORIŠTENJA ILI NEMOGUĆNOSTI KORIŠTENJA WEB-MJESTA I MATERIJALA, BEZ OBZIRA TEMELJE LI SE NA JAMSTVU, UGOVORU, SUDSKOJ PRAKSI ILI BILO KOJOJ DRUGOJ PRAVNOJ TEORIJI I BEZ OBZIRA JE LI TVRTKA BILA UPOZNATA S MOGUĆNOŠĆU TAKVIH ŠTETA. NEKE DRŽAVE NE DOPUŠTAJU ISKLJUČIVANJE SLUČAJNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE TE SE OGRANIČENJA IZNAD MOŽDA NEĆE PRIMJENJIVATI NA VAS, U KOJEM SLUČAJU ĆE SE ISKLJUČENJE ILI OGRANIČENJE PRIMJENJIVATI U OPSEGU KOJI PROPISUJE PRIMJENJIVI ZAKON.

Poveznice na druga mjesta

Web-mjesto može sadržavati poveznice na web-mjesta trećih strane koje održavaju drugi održavatelji. Sve su takve poveznice navedene isključivo kao pomoć u korištenju i ne predstavljaju slaganje Tvrtke sa sadržajima na takvim Web-mjestima trećih strana. Tvrtka ne snosi odgovornost za sadržaje povezanih mjesta trećih strana i ne izjavljuje svoje slaganje sa sadržajima ili točnošću materijala na takvim web-mjestima trećih strana. Želite li pristupati povezanim web-mjestima trećih strana, to činite na vlastiti rizik.

Ograničenje odgovornosti

Web-mjesto koristite na vlastiti rizik. Ako niste zadovoljni s bilo kojim Materijalima ili drugim sadržajima na Web-mjestu, ili ovim Uvjetima i odredbama, jedina mjera koju možete poduzeti je prestanak korištenja Web-mjesta. TVRTKA NE SNOSI NIKAKVU ODGOVORNOST PREMA BILO KOJEM KORISNIKU KOJA PROIZLAZI IZ KORIŠTENJA WEB-MJESTA OD STRANE KORISNIKA. TO ĆE SE OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI PRIMJENJIVATI KAKO BI SE SPRIJEČILO NADOKNAĐIVANJE BILO KAKVIH ŠTETA, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA IZRAVNE, NEIZRAVNE, SLUČAJNE, POSLJEDIČNE, POSEBNE I KAZNENE NADOKNADE PROIZAŠLE IZ KORIŠTENJA WEB-MJESTA, UKLJUČUJUĆI BILO KAKVE ŠTETE KOJE SU PROUZROCILE TREĆE STRANE.

Zaštita od zakonske odgovornosti ili gubitka

Slažete se da ćete Tvrtku i njezine službenike, direktore, zaposlenike, agente ili povezane tvrtke braniti, izuzeti od nadoknade štete i zaštititi od bilo kakvih potraživanja, akcija, odšteta ili zahtjeva, uključujući bez ograničavanja opravdane sudske i računovodstvene naknade, koji proizlaze ili su povezani s vašim korištenjem Materijala ili vašim kršenjem odredbi ovog Ugovora. Tvrtka će vas bez odgode obavijestiti o takvim potraživanjima, tužbama ili postupcima i pomoći vam u obrani od takvih potraživanja, tužbi ili postupaka, uz vaš trošak.
NAPOMENA SPECIFIČNA ZA SOFTVER I DRUGE MATERIJALE DOSTUPNE ZA PREUZIMANJE NA OVOM WEB-MJESTU.
Sav softver, alati, uslužni programi i drugi materijali ("Softver") dostupni za preuzimanje na ovom Web-mjestu sadrže vlasničke materijale i povjerljive informacije zaštićene primjenjivim zakonima o intelektualnom vlasništvu i drugim zakonima. Preuzimanje Softvera na ovom Web-mjestu omogućeno je isključivo radi korištenja od strane krajnjih korisnika, u skladu s uvjetima licencnog ugovora za krajnje korisnike, osim gdje je izričito navedeno drukčije u takvom licencnom ugovoru za krajnjeg korisnika, i ne smijete kopirati, mijenjati, izvoditi obrnuti inženjering, prodavati ili distribuirati sadržaje koji se temelje na Softveru ili bilo kojem njegovom aspektu (niti to smijete dopuštati trećim stranama).
NAVIGO SISTEM NE PRIHVAĆA NIKAKVA JAMSTVA KOJA SE ODNOSE NA SOFTVER, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA BILO KAKVA JAMSTVA POGODNOSTI ZA TRŽIŠTE, POGODNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU, VLASNIŠTVA I POŠTIVANJA PRAVA, BEZ OBZIRA JESU LI TA JAMSTVA IZRIČITA, POSREDNA ILI ZAKONSKA.
NAVIGO SISTEM NEĆE SNOSITI ODGOVORNOST, A VI SE SLAŽETE DA ĆETE TVRTKU NAVIGO SISTEM IZUZETI OD NAKNADE ŠTETE I ZAŠTITITI JE U SLUČAJU
(1) BILO KAKVE NETOCNOSTI, POGREŠKE ILI PREKIDA U RADU SOFTVERA;
(2) BILO KAKVOG GUBITKA ILI ŠTETA (UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČAVANJA, POSLJEDIČNE, NEIZRAVNE, SLUČAJNE, POSEBNE ŠTETE ILI KAZNENE NADOKNADE) PROIZAŠLE IZ PREUZIMANJA ILI KORIŠTENJA SOFTVERA, KAO I ONE PROUZROČENE TAKVIM NETOČNOSTIMA, POGREŠKAMA ILI PREKIDIMA U RADU SOFTVERA. AKO DJELOVANJEM PRIMJENJIVOG ZAKONA BILO KOJA OD ODREDBI NAVEDENIH IZNAD PRESTANE VAŽITI, ODGOVORNOST TVRTKE NAVIGO SISTEM BIT ĆE OGRANIČENA NA ZAKONOM DOPUŠTENI OPSEG.