Park prirode Biokovo 


Digitalni topografski zemljovid Park prirode Biokovo

Hrvatska gorska služba spašavanja objavila je u cilju povećanja sigurnosti kretanja na području Parka prirode Biokovo 2011. godine analogni tematski topografski zemljovid „Park prirode Biokovo“. Navigo sistem d.o.o. je u suradnji s HGSS-om izradio digitalnu verziju istog zemljovida za uporabu na uređajima za satelitsku navigaciju, koji korisnici mogu koristiti bez naknade.
Podržani GPS uređaji: svi Garminovi modeli koji podržavaju rasterske karte (Custom Maps), a to su serije: Dakota, Oregon, Colorado, Montana, GPSMAP 62 i GPSMAP 78.

Instalacija karte na GPS uređaj:  Spojite GPS na računalo pomoću USB kabla. Računalo će prepoznati GPS kao disk s nazivom „Garmin Oregon“, „Garmin Dakota“ i dr. Otvorite njegov sadržaj. Ako ne postoji mapa {drive}:\Garmin\CustomMaps kreirajte ju sami i u nju kopirajte *.kmz datoteke Biokova koje ste skinuli s naše stranice (datoteku je potrebno prvo raspakirati). Prekinite komunikaciju između GPSa i računala i isključite GPS. Uključite GPS i odaberite: Setup (Postavke) > Map (Karta) > Map Information (Informacije o karti). Vidjet ćete popis instaliranih karata na Vašem GPSu i stavku „Custom Maps“ (Prilagođene karte) s nazivima instaliranih *.kmz datoteka na kraju. Dodirnite stavku „Custom Maps“ i omogućite njihovu uporabu (Enable).

Prikaz zemljovida Park prirode Biokovo na GPSu

NAPOMENA: Autor, Hrvatska gorska služba spašavanja i Navigo sistem d.o.o. uložili su sav mogući napor u pripremi i izradi ovog zemljovida, ali ne odgovaraju za ispravnost bilo kojeg dijela njegovog sadržaja, te tako ne odgovaraju niti za uporabu ovog zemljovida, kao ni u slučaju bilo kakve štete uzrokovane njegovom uporabom.

Digitalni zemljovid Parka prirode Biokovo možete preuzeti ovdje.