0 proizvoda u košarici

GMR 24 HD

Kod proizvoda: 010-00572-03
Maloprodajna cijena: 4.787,45 KM
Neophodni kad uletite u nevrjeme ili kad plovite u zoni gustog prometa.Garmin radari pretražuju horizont kontinuirano ili u zadanimintervalima. Komptabilni s Garmin brodskom mrežom, ovi radari omogućujuslanje slike prema bilo kojem multifunkcijskom ekranu (serije 4000,5000, 6000 ili 7000) poveznom u mrežu. Na vašem ploteru samo odaberite da li želitesliku radara na cijelom zaslonu, ili je preklopite preko karte (overlay)za poboljšanu sliku okoline.

Uređaj ima dvije brzine rotacije (24 i 30 okreta u minuti) kako bistemogli odabrati frekvenciju obnove slike ovisno o brzini kretanja. SviGarmin radari imaju integriranu MARPA funkciju koja vam omogućujepredvidjeti smjer kretanja okolnih brodova i/ili predvidjeti rizik odsudara.

Koristeći prednosti naprednih tehnologija, HD verzije imaju novunumeričku obradu slike za još više detalja i preciznosti u slici navašem zaslonu.